Microsoft Office 365


Microsoft Office365 (Microsoft365) je cloudová služba, která umožňuje online spolupráci v rámci společností. V určitých typech licencí je součástí i balíček desktopových kancelářských aplikací Office.

Každý student, který chodí na Obchodní akademii, má možnost po dobu studia získat přístup k této službě a tím získat i bezplatně celý balík kancelářských aplikací MS Office pro domácí použití, konkrétně pod licencí A3 pro studenty).

Aplikace v rámci Office365 jsou zaměstnanci a studenty využívány pro výukové účely. Je zakázáno (porušení licenčních práv) je používat k jiným účelům (např. podnikání).

Zabezpečení: od 1.9.2022 je nově z důvodu vyššího zabezpečení vyžadováno u přístupu ke službám Microsoft365 MIMO ŠKOLU dvoufaktorové ověřování, to znamená, že kromě přihlašovacího jemné a hesla musí uživatel ověřit svou totožnost ještě druhým způsobem. Žák si po obdržení svých přihlašovacích údajů ze školy a prvním přihlášení na domácím počítači (mimo školní síť) nastaví druhý způsob ověření uživatele (buď pomocí SMS, nebo mobilní aplikace MS Authenticator (vydavatel Microsoft)).Informace a návody


Každý žák, student a zaměstnanec školy má přístup ke službě Office365. Postup přihlášení:

  1. Do webového prohlížeče (např. Chrome) zadejte www.office.com a zvolte tlačítko Přihlásit se.
  2. Zadejte přihlašovací údaje ve tvaru školní emailové adresy: žáci a studenti ve tvaru prijmeni_jmeno@oauh.cz, zaměstnanci školy prijmeni@oauh.cz. Heslo je syncrhonizováno se školním síťovým heslem, tzn. zadejte stejné heslo, jako ve škole do počítačů.
  3. Pokud využíváte účet počítače pouze vy, můžete zvolit "Zapamatovat přihlášení". U veřejného počítače tuto možnost odmítněte.

Zabezpečení: od 1.9.2022 je nově u přístupu ke službám Microsoft365 MIMO ŠKOLU vyžadováno dvoufaktorové ověřování. Žák si po obdržení svých přihlašovacích údajů ze školy a prvním přihlášení na domácím počítači (mimo školní síť) nastaví druhý způsob ověření uživatele (buď pomocí SMS, nebo mobilní aplikace). Stačí na domácím počítači zadat adresu www.office.com, přihlásit se školním účtem a postupovat podle instrukcí k zabezpečení.

Co je to GDPR a jak ho udělit zjistíte na stránce Bakaláři.

Pokud jste neudělili souhlas, služba Microsoft Office 365 vám nebude aktivována.

Přihlaste se do systému Office365 na adrese www.office.com.

Na domovské stránce kliknete na tlačítko Nainstalujte si Office a vyberete možnost Aplikace Office 365.

Stáhnout Office

Stáhne se Vám instalační balíček. Spusťte instalaci, která potřebuje potvrzení od administrátora.

Instalace Office

Po úspěšné instalaci spusťte některou aplikaci z balíčku Office. Po spuštění zadejte své přihlašovací údaje a aktivujte tak svou licenci.

Instalace Office

Office v rámci této služby si můžete nainstalovat až na 5 zařízení (PC, smartphone, tablet, Mac, apod.).

V případě problému se obraťte na machalik@oauh.cz.

Pokud se jedná o žádost na reset hesla, nové údaje po resetu přijdou na školní E-mail.

Heslo v rámci Office365 je neustále synchronizováno se školním síťovým heslem. Tudíž jej nelze přímo v Office365 změnit ani zresetovat.

Pokud chcete heslo změnit, musíte to udělat po přihlášení na jakýkoliv školní počítač - pomocí klávesové zkratky CTRL+ALT+DEL => Změnit heslo. Do několika minut se toto heslo propíše i do služby Office365.

Pokud jste heslo zapomněli, je nutné se osobně dostavit ke správci systémů - Mgr. Marek Machalík, č.dv. 206 - kde si nastavíte nové centrální síťové heslo.