Školní Wi-Fi síť


Na Obchodní akademii můžete bezplatně využít Wi-Fi síť.

Je zřízena za účelem širšího zpřístupnění informací na Internetu pro studijní účely a samostudium.

Přístup do sítě je povolen jako určitá forma bonusu a není na něj nárok.

Na naší škole je vysíláno několik WiFi sítí pro různé účely a pro různé uživatele. Těmi základními jsou:

  • OA-aktivace = aktivační síť pro všechny uživatele (žáky/zaměstnance). Po připojení k této síti a zadání přihlašovacích údajů je každému uživateli vygenerováno unikátní heslo (klíč) pro připojení do své Wi-Fi sítě
  • OA-student = pro žáky a studenty školy. Po předchozí aktivaci žák/student právě do této sítě zadá vygenerované heslo. Z této sítě je přístup pouze do veřejné části Internetu (nikoliv k vnitřním serverům)
  • OA-zamestnanec = pro učitele a zaměstnance školy. Po předchozí aktivaci zaměstnanec do této sítě zadá vygenerované heslo.

Každý uživatel Wi-Fi má vlastní klíč (heslo) do sítě. Tento klíč si musí nejdříve vygenerovat pomocí svých přihlašovacích údajů do školní sítě (jako do školního pocítače). Bez tohoto klíče není možné Wi-Fi sít používat.Informace a návody


Každý uživatel školní sítě si může vygenerovat vlastní heslo (klíč) pro přístup k WiFi síti. Toto heslo je možné získat dvojím způsobem:

  1. Přímo na zařízení, které chce připojit (viz níže)
  2. Na libovolném jiném zařízení (PC/telefon), které je již v síti připojeno. V tomto případě stačí otevřít stránku https://wifi.oauh.cz/activate, zadat přihlašovací údaje uživatele, který se chce nově připojit, kliknou na odkaz "Klikněte sem" v posledním odstavci. Zobrazený síťový klíč (12ti-znakové heslo) již může nový uživatel opsat a použít k připojení na WiFi OA-student, resp. OA-zamestnanec.

V případě 1 se nejprve se připojte na Wi-Fi síť OA-aktivace.

Po připojení se Vám zobrazí okno pro přihlášení - pokud se vám okno nezobrazí, spusťe si internetový prohlížeč a zadejte adresu wifi.oauh.cz. Při tom si zkontrolujte, že jste stále připojeni k síti OA-aktivaci. Pokud se přihlašovací okno nezobrazí, odstraňte síť OA-aktivace ze svého seznamu známých sítí a pokus opakujte (znovu se připojte OA-aktivace).

Přihlašte se pomocí školního účtu.

 Přihlásit se k Ruckus

Poté se zobrazí stránka se stručnou informací, jak dále postupovat (anglicky).

Pokud se Vám s tuto chvíli zobrazilo hlášení, že se stáhl automatický spustitelný soubor (balíček, profil), můžete tuto možnost využít jeho instalací, tím se registrace zrychlí a zjednoduší. Na systémech Android ale musíte mít povolenou instalaci balíčků z jiných zdrojů, případně na Apple se vrátit zpět do nastavení a zvolit průvodce Stažené profily - Nainstalovat... Pokud tuto možnost nevyužijete, pokračujte dále zjištěním Vašeho klíče a jeho překopírováním do cílové sítě:

Na stránce Secure WLAN COnfiguration zvolte poslední odkaz click here (zvýrazněno červeně).

 Vybrat mauální připojení

Následně se dostanete na stránku, ze které si zkopírujte klíč (např. stačí dlouze stlačit políčko s heslem, vyberete možnost Vybrat vše a následně Kopírovat).

 Kopírování hesla

Odpojte se od OA-Aktivace. Připojte se k síti OA-student (případně OA-zamestnanec) a vložte zkopírované heslo.

Platnost připojení k Wi-Fi síti je pro žáky/studenty 1 rok od data aktivace. Při tom má tři pokusy (může si vygenerovat tři hesla, tj. až pro tři svá zařízení)

 Doporučujeme na závěr síť OA-Aktivace odebrat ze seznamu známých sítí - zajistíte tím, že se vždy připojíte na OA-student.

Nefunguje Vám předchozí návod na Vašem telefonu iPhone, případně na tabletu iPad? Po připojení k "OA-aktivace" je třeba zavřít vyskakovací okno, do kterého se zadávají přihlašovací údaje, zvolit "Připojit bez použití Internetu" a místo toho použít prohlížeč Safari. Postup:

1. Připojte se k síti "OA-aktivace". Po chvíli se zobrazí vyskakovací okno s přihlašovacím formulářem. Toto okno zavřete přes "Zrušit".

2. Pokud Vám nevyskočí možnost "Použít bez internetu", tak dejte síť OA-aktivace ignorovat a postup opakujte (znovu se připojte).

3. Pokud předchozí body proběhly a jste připojeni k OA-aktivace, tak spusťe webový prohlížeč (Safari).

4. Do prohlížeče zadejte adresu wifi.oauh.cz/activate

5. Stránka by se měla přesměrovat na registraci wifi sítě školy. Dále postupujte podle návodu "Jak se pripojím k Wi-Fi síti?" (zkopírovat klíč a vložit do své sítě OA-student nebo OA-zamestnanec)

Zatím jediný známý problém může být u některých verzí Android, resp. Chrome, který nemá patřičnou "důvěru" k naší síti. V takovém případě Vám telefon blokuje přístup k wifi.oauh.cz

V takovém případě si stáhněte jiný prohlížeč, např. Firefox, a registraci proveďte v něm.

Uživatel bezdrátové sítě:

  1. je zodpovědný za stav svého zařízení, zejména s ohledem na možnou infikaci virem či škodlivým SW. Má vždy aktualizovaný a funkční antivirus a správně nakonfigurovaný firewall,
  2. využívá síť zejména pro studijní účely,
  3. využívá síť zodpovědně s ohledem na ostatní uživatele, nadměrně ji nezatěžuje stahováním objemných dat,
  4. nevyužívá síť k nelegální či nemorální činnosti, nezobrazuje, nestahuje ani neposkytuje nelegální obsah,
  5. nepokouší se nabourat do jakékoliv části informačního systému školy či jiných systémů (vnitřních i vnějších).

 

Při porušení pravidel je žákovi/studentovi odebrána možnost použití sítí a další aktivace zařízení. V případě vážných porušení pravidel, školního řádu nebo právních předpisů bude věc předána vedení školy k výchovným opatřením, případně Policii ČR.

Na jednoho uživatele je omezení max. 3 registrací.

Maximální registrace

Při překročení tohoto počtu napište žádost o uvolnění registrací k WiFi na hodl@oauh.cz. Nezapomeňte napsat i vaše přihlašovací jméno! Po úspěšném uvolnění dostanete email.