Moodle


Moodle je důležitá aplikace, která se nejčastěji využívá ke sdílení učebních materiálů, vytváření anket a testů anebo ke sdělování důležitých informací.

Do webové aplikace Moodle se dostanete zde.Informace a návody


Pro přihlášení použijte svůj školní LAN účet (viz. Školní síť).

Po přihlášení se zobrazí seznam kurzů, ve kterých jste zapsaní.

Seznam kurzů

Kurz je místo, které je určeno jen pro určitou skupinu (třídu) a určitý předmět. Učitel zde poté zveřejňuje informace, které jsou určeny jen pro účastníky kurzu. Kurzy má vytvořena většina učitelů a nejčastěji se používají pro sdílení učebních materiálů.

Některé kurzy jsou volně přístupné, některé jsou zabezpečeny pro první přihlášení heslem (jakmile se jednou zapíšete, heslo není vyžadováno).

Pro zobrazení kompletního seznamu kurzů klikněte po přihlášení na Titulní stránka.

Přejít na titulní stránku

 Po načtení titulní stránky se posuňte níže a zde naleznete seznam kategorií kurzů.

Kategorie kurzů

Poté si vyberete kategorii a následně se zobrazí seznam kurzů dané kategorie a vyberete hledaný kurz.